2015-09-17

Majątek

Zespół obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego przy

ul. Wiertniczej 26

 

- kryta pływalnia

- hala sportowa

- zespół boisk sportowych

 

Zespół obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30

 

- kryta pływalnia

- hala sportowa

- zespół boisk sportowych

- sztuczne sezonowe lodowisko

 

Zespół obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 123 przy ul. Uprawnej 9/17

 

- hala sportowa

- zespół boisk sportowych