2015-09-17

Sposoby załatwiania spraw

Korespondencje należy składać w Sekretariacie Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w godzinach:


poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00

 

lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres:

Centrum Sportu Wilanów,

ul. Wiertnicza 26A

02-952 Warszawa

 

Można także skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /csw_wilanow/SkrytkaESP

 

O sposobie załatwiania sprawy Centrum Sportu Wilanów powiadamia zainteresowanych w formie pisemnej, w terminach przewidzianych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

  

Informacje publiczne będące w posiadaniu Centrum Sportu Wilanów,  a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271).

Załączniki

  Wniosek_o_udzieleni...ublicznej.pdf 189,37 KB (pdf) szczegóły pobierz